Προσωπικό

Η ομάδα των ειδικών μας

H Expertcam απαρτίζεται από έμπειρους και ειδικευμένους με δυνατά κίνητρα μηχανικούς και επαγγελματίες managers ώστε να παρέχουν τις πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές υπηρεσίες και υποστήριξη.

Οι εργαζόμενοί μας είναι επαγγελματίες με πτυχία από τις πιο φημισμένες μηχανολογικές, βιομηχανικές και διοικητικές σχολές, επικεντρωμένοι στο να παραδίδουν προσαρμοσμένες λύσεις για τους πελάτες. Η γνώση και η εμπειρία μας εξασφαλίζει ότι οι μηχανικοί είναι πάντοτε ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις και εκδόσεις των προϊόντων μας επιτρέποντας στις υπηρεσίες μας να είναι από τις καλύτερες στον κλάδο της μεταποίησης.

Οι μηχανικοί μας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για να είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν τους πελάτες μας.

Δουλεύουμε με κίνητρο την επιπλέον αξία στο συνολικό επιχειρηματικό μοντέλο του πελάτη και εξερευνούμε περιοχές όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα στο σχεδιασμό και την κατασκευή των διαδικασιών τους για μία βελτιωμένη βιώσιμη ανάπτυξη.

Έχουμε εξασφαλίσει ότι οι πελάτες θεωρούν την ομάδα μας ως προέκταση των εργαζομένων τους, ως εταίρους για τη δημιουργία αξίας σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες και ολόκληρο το φάσμα των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Νέα

whydesign

NX CONTINUOUS RELEASE

siemensveromoldexgomgravoenvision