Ανάλυση - Προσομοίωση - Βελτιστοποίηση

Με τη χρήση του λογισμικού μας CAE μπορούμε να προβλέψουμε πώς αντιδρά το προϊόν σας στις δυνάμεις του πραγματικού κόσμου (δoνήσεις, θερμότητα, ροή και άλλα φυσικά φαινόμενα). Θα γνωρίζετε με βεβαιότητα αν σπάσει, φθαρεί ή αν θα λειτουργεί με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί.

Υπηρεσίες πεπερασμένων στοιχείων

analysis1Η Expertcam παρέχει υπηρεσίες CAE με τη χρήση του NX Nastran ή / και FEMAP. Και τα δύο προϊόντα είναι μοντέρνα, με πολυσύνθετο CAE περιβάλλον για προχωρημένους αναλυτές, ομάδες εργασίας και σχεδιαστές που πρέπει να παραδώσουν της υψηλής ποιότητας και απόδοσης ιδέες τους σε εύθετο χρόνο ώστε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το προϊόν.

Οι καταξιωμένοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν την εμπειρία τους για να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα, οι δαπανηρές μέθοδοι δοκιμών και λάθους όπως επίσης και η δαπανηρή κατασκευή πιθανού δείγματος.

analysis2Έχοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα των πεπερασμένων στοιχείων (FEA) μπορούμε να καθορίσουμε πιθανές αστοχίες υλικού και να αξιολογήσουμε κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει σε απλά εξαρτήματα ή μεγάλες συναρμογές. Τα αναλυμένα αποτελέσματα θα προσδιορίσουν τους κρίσιμους τομείς που τονίζονται από την παραμόρφωση ή δόνηση βοηθώντας στη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Η Expertcam φτάνει στα όρια την ανάλυση των πεπερασμένων στοιχείων και προσομοίωσης για να παρέχει ότι είναι σωστό για την επιχείρησή σας.

Νέα

whydesign

NX CONTINUOUS RELEASE

siemensveromoldexgomgravoenvision