Υπηρεσίες

Ταχεία Προτοτυποποίηση

Καθημερινά φτάνουμε τα όρια της τεχνολογίας στην 3D εκτύπωση για να βοηθήσουμε τους πελάτες να παράγουν εξαιρετικά πρωτότυπα.

rapid1Η γνώση της Expertcam στην ταχεία προτοτυποποίηση θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τα έργα σας από την αρχική ιδέα έως τη μαζική παραγωγή. Μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν διάφορες μηχανές με διαφορετικές τεχνολογίες ταχείας προτοτυποποίησης και με χρήση διαφορετικών υλικών ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι επιτυγχάνονται τα βέλτιστα επιθυμητά αποτελέσματα.

Είμαστε στον τομέα της μηχανολογίας κατασκευάζοντας διαφορετικού μεγέθους καλούπια όπως επίσης και άλλα μηχανολογικά προϊόντα διαφόρων σχημάτων και μεγεθών.

rapid2Οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι ένα άλλο πεδίο της εμπειρίας μας όπου μπορούμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας ταχεία πρωτότυπα για όλα τα είδη εφαρμογών.

Παραδείγματα από τον πολιτιστικό τομέα περιλαμβάνουν πολυάριθμα προϊόντα, όπως κοσμήματα σε διάφορα σχήματα, αγάλματα, πανοπλίες, όπλα, κράνη, νομίσματα κ.α.

Συχνά πελάτες μας κάνουν χρήση των πρωτοτύπων ως ένα βήμα για μικρές παρτίδες παραγωγής.

Νέα

whydesign

NX CONTINUOUS RELEASE

siemensveromoldexgomgravoenvision